Kancelaria SSK Legal oferuje kompleksowe rozwiązania dedykowane podmiotom działającym na arenie nowych technologii.

Wychodząc oczekiwaniom jakie niesie ze sobą rynek, stworzyliśmy butikową Kancelarię, skupioną na obsłudze procesów inwestycyjnych. SSK Legal powstało w konsekwencji wieloletniej współpracy Partnerów – r.pr. Pauliny Ślisz-Sandeckiej oraz r.pr. Jędrzeja Kozioł. Wśród grona naszych klientów znajdują się zarówno startupy rozpoczynające swoją aktywność w świecie biznesu, jak i fundusze inwestycyjne, w szczególne typu Venture Capital oraz Private Equity.

W swojej pracy identyfikujemy najtrudniejsze problemy prawne pojawiające się przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Każdemu z Klientów Kancelarii zapewniamy nietuzinkowe i kreatywne podejście do Jego sprawy oraz standard obsługi prawnej na najwyższym, światowym poziomie.

Obszary praktyki

Fundusze inwestycyjne

Świadczymy usługi prawne na rzecz funduszy inwestycyjnych typu Venture Capital oraz Private Equity oraz Aniołów Biznesu a także podmiotów inwestujących w projekty badawczo-rozwojowe znajdujące się na etapie wczesnozalążkowym.

Startupy

Tworzymy zaplecze prawne dla innowacyjnych przedsięwzięć, aby prawo nie było ich przeszkodą. Wspomagamy rozwój nowatorskich idei bacząc na to, by przybrały kształt i formę obudowaną w odpowiednią strukturę prawną.

Kontrakty w obrocie gospodarczym

Zapewniamy nowatorskie usługi doradcze. Rozumiemy specyfikę biznesu naszych Klientów, wypracowujemy rozwiązania uwzględniające realia, jakie stawia przed nimi dzisiejszy rynek.

Rozwiązywanie sporów

Wspieramy naszych Klientów podczas sporów prawnych, wpisujących się w nieodłączną część prowadzenia działalności gospodarczej. Doradzamy w rozwiązaniach niosących możliwość alternatywnego zakończenia sporu.

Przestępczość gospodarcza

Oferujemy kompleksową obsługę prawną w sprawach związanych z przestępstwami gospodarczymi, w szczególności white collar crimes, a także postępowaniami karno-skarbowymi i sprawami karnymi o charakterze międzynarodowym.

Finansowanie projektów

Zapewniamy wsparcie prawne w procesie pozyskania dodatkowego finansowania oraz wyborze najkorzystniejszego źródła.

Zarządzanie IP

Świadczymy usługi w zakresie ochrony praw autorskich, ochrony know – how i transferu technologii. Pomagamy w uzyskiwaniu patentów, rejestracji znaków towarowych, wzorów, oznaczeń geograficznych oraz domen internetowych.

Partnerzy

Paulina Ślisz-Sandecka

Paulina Ślisz – Sandecka – radca prawny wpisana na Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Swoje doświadczenie zdobywała w kilku międzynarodowych kancelariach a także przez ostatnie lata w instytucji pośredniczącej w zakresie obsługi funduszy inwestycyjnych. Specjalizuje się w obsłudze procesu inwestycyjnego, zarówno na publicznym, jak i niepublicznym rynku kapitałowym. Łączy środowisko startupów z funduszami inwestycyjnymi oraz Aniołami Biznesu.

Jędrzej Kozioł

Jędrzej Kozioł – radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Zajmuje się obsługą korporacyjną spółek, prawem umów oraz szeroko rozumianym prawem nowych technologii. Aktywnie wspiera startupy technologiczne. Specjalizuje się w prawie gospodarczym (zwłaszcza w organizacji przedsięwzięć gospodarczych oraz obsłudze procesu inwestycyjnego) oraz prawie karno-skarbowym.

Skontaktuj się

10 + 13 =